KUYUKAI Gojü-Ryü kata list

 Treino / Formação    

 1. Taikyoku Jodan
 2. Taikyoku Chudan 
 3. Taikyoku Gedan
 4. Taikyuku Kake Uke
 5. Taikyoku Mawashi Uke

 Core / de Estilo

 6. Geki Sai Dai Ichi
 7. Geki Sai Dai Ni
 8. Saifa
 9. Sanchin
 10. Seiyunchin
 11. Shisochin
 12. Sanseru
 13. Seipai
 14. Seisan
 15. Kururunfa
 16. Suparienpei
 17. Tensho

 


Print   Email

Free Joomla templates by L.THEME